Ogólne zasady sprzedaży do 25 grudnia 2014r.

        Ogólne warunki sprzedaży

Sklep internetowy, prowadzony jest przez firmę:

ŚWIETLIK F. H.

z siedzibą w

Piotrków Tryb. 97-300

ul .Przedborska 40

NIP 771-010-40-08

tel. 601-294-252

tel/fax. 44-646-65-55

swietlik@om.pl

swietlik@uchwytyporcelanowe.pl

1. Zasady dokonywania zakupów

Sklep internetowy służy do dokonywania zakupów, za pośrednictwem sieci Internet.

Zakupy w sklepie internetowym mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia na stronie www.uchwytyporcelanowe.pl

Wszystkie ceny produktów prezentowanych na stronie sklepu podane są w polskich złotych(PLN) i zwierają podatek VAT (cena brutto).

Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową i jest jednoczesne z zawarciem umowy sprzedaży.

Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu gdy nie został jeszcze wystawiony dokument sprzedaży (paragon lub faktura).

Szczegóły transakcji mogą być dodatkowo uzgadniane telefonicznie.

W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego z winy Nabywcy (np., brak odpowiedzi zwrotnej na potwierdzenie wysłane pocztą email, błędny numer telefonu), złożone zamówienie zostaje anulowane w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych sklepu.

Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią ogólnych warunków sprzedaży, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.

Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego art. 543 Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. Kolorystyka produktów będących w ofercie może nieznacznie odbiegać od wyglądu rzeczywistego .

Nazwy i kody produktów są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich producentów.

2. Możliwe sposoby składania zamówienia :
  a. przez stronę Swietlik.home.pl OnLine
  b. telefonicznie pod numerami telefonów:
      44 646-65-55
      601 294-252
     (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00)
  c. faksem pod numerem: 044 646-65-55 (24 godziny na dobę)
  d. poprzez e-mail  swietlik@om.pl

3. Formy płatności
1. Płatność przy odbiorze (płatne kurierowi firmy spedycyjnej).
2. Przelewem przed dostawą towaru, wówczas firma Świetlik wystawia fakturę pro-forma na
podstawie której Nabywca dokonuje wpłaty. Przelew należy wysłać na konto wskazane na stronie sklepu. Sprzedawca rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia wraz z kosztem dostawy. Na przelewie w polu tytułem prosimy podać numer zamówienia. Należy pamiętać o czasie, niezbędnym na przepływ środków na rachunek sklepu i wydłużeniem w związku z tym czasu dostawy zakupionego towaru.
Z chwilą wpłynięcia należności na konto sklepu, towar zostaje wysłany wraz z fakturą.

4. Warunki dostawy zakupionych towarów.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze; w momencie otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sprzedającego.
w przypadku zamówień płatnych przelewem bankowym w momencie zaksięgowania środków z podanym numerem zamówienia na koncie:
WBK nr.rachunku 29 1090 2705 0000 0001 1834 7962

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.

W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia ).

Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy.

Wysyłka zamówionego towaru następuje w ciągu 2 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sprzedającego.

Wyjątek stanowią zamówienia na towary z następujących grup asortymentowych:

1. Linia Dekor
2. Linia Ceramics
3. Linia Luxury
4. oraz na modele które w opisie mają oznaczenie “produkt na zamówienie”.
Są to produkty których produkcja odbywa się tylko na indywidualne zamówienie Kupującego i firma Świetlik nie prowadzi dla tych produktów zapasów magazynowych. Termin realizacji dla wyżej wymienionych grup asortymentowych ustalany jest wtedy indywidualnie, a realizacja zamówienia rozpoczyna się po akceptacji przez kupującego czasu realizacji i wpłacie na konto sprzedającego zaliczki w wysokości 30% wartości złożonego zamówienia.
Minimalna ilość możliwa do wykonania w jednym modelu wynosi dla:
Uchwyt - 25 sztuk (uchwyty porcelanowe, min.50szt)
Gałka – 50 sztuk

Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
Firma kurierska - po przedpłacie na konto,
Firma kurierska - za pobraniem (płatność kurierowi)
 
Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym.
Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.

Zamówienia w sklepie internetowym są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim.
Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 
5. ZWROT I REKLAMACJE
1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 roku), Klient ma prawo do rezygnacji z zakupu, bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu.

2. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest poinformowanie o tym sprzedającego w formie pisemnej na adres e-mail:

swietlik@home.pl lub faxem i uzgodnienie sposobu zwrotu towaru.

3. Klient zobowiązany jest do dostarczenia produktu w ciągu dwóch miesięcy. Niedostarczenie przez Klienta zwracanego produktu w terminie dwóch miesięcy, powoduje wycofanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

4. Pieniądze za dokonany zwrot zostaną przelane na wskazane w formularzu zgłoszeniowym konto bankowe. Zwrot pieniędzy następuje po odesłaniu przez Klienta podpisanej kopii faktury korygującej na adres sprzedawcy (jeżeli taka była wystawiana).
5. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.
7. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej na www.uchwytyporcelanowe.pl należy kontaktować się ze sprzedawcą.
 
Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543. Wszelkie informacje na temat produktów w ofercie Sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.

W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Składając zamówienie Klient akceptuje powyższe warunki.
Sklep jest w trybie podglądu
{nocache:c443425d450b9fce35597e3e9a060800#0}
Click Shop | Hosting home.pl